หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรม พิธีมอบรางวัลผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
5 กรกฎาคม 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร
14 มิถุนายน 2561
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทอดผ้าป่าวัดเขาหัวช้าง
30 พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ” ครั้งที่ 1
27 พฤษภาคม 2561
 
วันที่ 25 เมษายน 2561 ต้อนรับคณะผู้บริการจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จำกัด
25 เมษายน 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561
25 เมษายน 2561
 
วันที่ 13 เมษายน 2561 ทอดผ้าป่าสามัคคีและรดน้ำ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
13 เมษายน 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2561 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงกู้ภัย
31 มีนาคม 2561
 
20 มีนาคม 2561 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561
20 มีนาคม 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561 มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
20 มีนาคม 2561
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์