หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว
 
 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
19 มีนาคม 2563
วันที่ 7 มีนาคม กิจกรรมพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำชุมชน (ธนาคารปูม้า)
7 มีนาคม 2563
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563
 
more>>
 
14 ตุลาคม 2563 ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด
14 ตุลาคม 2563 ประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาด
14 ตุลาคม 2563 เงื่อนไขในการประกวดราคา
1 กันยายน 2563 ประกาศประกวดราคา
1 กันยายน 2563 ประกาศประกวดราคา
28 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสรรหาพนักงานใหม่
8 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิศวกร)
8 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ช่างเทคนิค (ช่างกล ช่างเชื่อม)
19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (วิศวกร)
19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ช่างเทคนิค (ช่างกล ช่างเชื่อม)
 
     
 
more>>
 
 
โรงไฟฟ้าขนอม 1
(4 รูป)
โรงไฟฟ้าขนอม 2
(4 รูป)
สร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม)
(4 รูป)
กิจกรรม
(4 รูป)
 
more>>
 
 
การตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
30 ตุลาคม 2561
 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
15 กรกฎาคม 2554
การตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง
15 กรกฎาคม 2554
 
 
more>>
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์