หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2564
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2564
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2564
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2564
 
more>>
 
26 เมษายน 2564 ประกาศประกวดราคาเพื่อเช่ารถยนต์ใหม่
26 เมษายน 2564 ประกาศประกวดราคาเพื่อเช่ารถยนต์ใหม่
24 มีนาคม 2563 ประกวดราคาขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563 ขอบเขตของงาน ประกวดราคาขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา ขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา ขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563 หลักฐานที่ใช้ประกอบในการประกวดราคา ขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
24 มีนาคม 2563 กำหนดซื้อเอกสารการประกวดราคาและดูสถานที่ ประกวดราคาขาย โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 3
8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
8 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งวิศวกรประจำส่วนเดินเครื่อง
 
     
 
more>>
 
 
โรงไฟฟ้าขนอม 1
(4 รูป)
โรงไฟฟ้าขนอม 2
(4 รูป)
สร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม)
(4 รูป)
กิจกรรม
(4 รูป)
 
more>>
 
 
 
more>>
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์