บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ล้านบาท โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ได้รับซื้อโรงไฟฟ้าขนอมมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
 
  19 มีนาคม 2563
  วันที่ 19 มีนาคม 2563 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
 
  7 มีนาคม 2563
  วันที่ 7 มีนาคม กิจกรรมพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำชุมชน (ธนาคารปูม้า)
 
  29 กุมภาพันธ์ 2563
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
 
more>>
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความสามารถทั้งทางด้าน สติปัญญา ...
         
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์