หน้าหลัก > ข้อมูลทางการเงิน > รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตและด้านการเงิน
 
 
 

   
  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2554
 
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 127 KB
 
 
 
 
 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2553
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 311 KB
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 2552
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 159 KB
 
 
* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์