หน้าหลัก > ข้อมูลทางการเงิน >รายงานผลประกอบการ
 
 
 

   
  งบดุล 2554
 
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 95 KB
 
 
 
 
 
งบกำไรขาดทุน 2554
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 76 KB
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 2554
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 75 KB
งบกระแสเงินสด 2554
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 88 KB
งบดุล 2553
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 102 KB
งบกำไรขาดทุน 2553
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 87 KB
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 2553
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 73 KB
งบกระแสเงินสด 2553
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 91 KB
งบดุล 2552
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 91 KB
งบกำไรขาดทุน 2552
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 59 KB
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 2552
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 57 KB
งบกระแสเงินสด 2552
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 106 KB
 
 
* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์