หน้าหลัก > ข้อมูลทางการเงิน > ภาพร่วมการเงิน
 
 
 

   
  รายงานของผู้สอบบัญชี 2554-ส่วนที่ 1
 
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 1 MB
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชี 2554-ส่วนที่ 2
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 1 MB
รายงานของผู้สอบบัญชี 2553
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 1 MB
รายงานของผู้สอบบัญชี 2552
ดาวน์โหลด PDF ขนาดไฟล์ : 1 MB
 
 
* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด
 

 

 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์