หน้าหลัก > การกำกับดูแลกิจการ > Anti-Corruption
 
ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด PDF
 
* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด

 

 
   
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องกระบวนการตรวจสอบ การควบคุมภายใน การติดตามและการทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการกู้เงิน การให้ยืมเงิน การก่อภาระผูกพัน และการป้องกันการฟอกเงิน
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการช่วยเหลือทางการเมือง
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการตรวจสอบ การควบคุมภายใน
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการบริจาค
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการบริจาค 2
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการจัดซ์้อ จัดจ้าง
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการให้ของขวัญและการให้และการรับรอง
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เรื่องการรับของขวัญ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 
 
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์