หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างการถือหุ้น
 
 
 
หมายเหตุ (1) ตั้งแต่ 19 มกราคม 2553 บจ.พาวเวอร์ เจเนเรชั่น เซอร์วิสส์(พีจีเอส) ยุบรวมเข้าใน บจ.บีแอลซีพี พาวเวอร์
    (2) ตั้งแต่ 6 มกราคม 2553 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นใน บจ.เอ็กคอมธารา
      เพิ่มขึ้นจาก 70.00% เป็น 74.19%
 

 

หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์