หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > ประวัติความเป็นมา
 
     
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ล้านบาท โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ได้รับซื้อโรงไฟฟ้าขนอมมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ซึ่งการซื้อขายโรงไฟฟ้าขนอมเป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 ที่ได้อนุมัติในหลักการให้ กฟผ. ให้สิทธิซื้อโรงไฟฟ้าขนอมแก่เอ็กโกหรือบริษัทในกลุ่มเอ็กโก  
     
  ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าขนอมมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม สมดังปณิธาน “ผู้สร้างสรรค์พลังงาน...เพื่อชีวิต”  
     
  สถานที่ตั้ง
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากแม่น้ำขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมทั้งด้านการคมนาคมและการขนส่ง ใกล้แหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และพร้อมรองรับการขยายตัวของโรงไฟฟ้าในอนาคต

 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์