หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > โครงสร้างองค์กร
 
 
 
 
-
-
  • รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นและรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิภาล
         เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายโกศล ศิริวาลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า รับมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นและรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิภาล ประจำปี 2561 จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานพิธี ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


  • รับใบประกาศณียบัตร CAC
         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรอง และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ (CAC) จากคุณสมิทธ์ พนมยงค์ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ประธานพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท จัดโดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))


 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์